وصی - پایگاه اطلاع رسانی مسجد امیرالمومنین(علیه السلام)

خدماتی که وصی - پایگاه اطلاع رسانی مسجد امیرالمومنین(علیه السلام) ارائه میدهد
آموزش قرآن
خدمات خیریه و کمک
ساخت مسجد
کمک به فقرا
درگذشت کربلایی مجتبی بصیری  - وصی - پایگاه اطلاع رسانی مسجد امیرالمومنین (علیه السلام)
درگذشت کربلایی مجتبی بصیری
دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

برای مشاهده همه خبرهای محل بر روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده
حمایت مالی از وصی - پایگاه اطلاع رسانی مسجد امیرالمومنین(علیه السلام)
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی